اخبار/مقالات
نخستین همایش بازار هدف و مدیریت بازار داخلی متمركز اردیبهشت ماه سال 1391
به گزارش واحد روابط عمومی دبیرخانه نخستین همایش بازار هدف و مدیریت بازار داخلی متمركز ، اردیبهشت ماه سال 1391 با سخنرانی دكتر حامد پادری ثانی در تهران با حضور اساتید دانشگاه و مدیران عالی رتبه دستگاه های دولتی و خصوصی و مدیران صنعت كشور در سالن همایش های برج میلاد برگزار میگردد.

نخستین همایش بازار هدف و مدیریت بازار داخلی متمركز اردیبهشت ماه سال 1391
به گزارش واحد روابط عمومی دبیرخانه نخستین همایش بازار هدف و مدیریت بازار داخلی متمركز ، اردیبهشت ماه سال 1391 با سخنرانی دكتر حامد پادری ثانی در تهران با حضور اساتید دانشگاه و مدیران عالی رتبه دستگاه های دولتی و خصوصی و مدیران صنعت كشور در سالن همایش های برج میلاد برگزار میگردد.

RbwdbZbMxt
Haahhaha. I''m not too bright today. Great post!

اهداف و برنامه ها
بهترین مجتمع آموزشی در كشور وپیشرو در ارائه خدمات آموزشی وپرورشی ماموریت پرورش دانش آموزانی پایبند به اخلاق ،خداجو ،مسئولیت پذیر ،خلاق، با مهارت ویادگیری مستمر ومادام العمر واثربخشی مثبت در جامعه .
اهداف تربیتی
1-   بیداری فطرت خداجوی دانش آموزان وهدایت آنان به سوی پروردگار
2-   درك مفاهیم اساسی دینی وعلوم روز وشناخت فرهنگ ملی
3-   پرورش شخصیت معقول ومطلوب
4-   ایجاد فضای رشد خلاقیت كودكان
5-   ایجاد انگیزه برای یادگیری ورسیدن به این هدف سازمان ملل كه یادگیری مادام العمر تحقق یابدودانش آموزان به سمت خود فراگیری پیش روند
6-    پرورش ذوق هنری وتوجه به زیباییها وایجاد مهارتهای زبان ومهارتهای زندگی
7-   آشنایی با خود ومحیط زیست و بكار گیری علوم برای زندگی در محیط
8-   آماده كردن دانش آموزان برای زندگی بر اساس شهروندی صادق ،كارا
تلاشگر وخدامحور
9-با توجه به ضرورت تحول درتمامی امور در قرن انفجار اطلاعات كه زیر ساخت آن در IT می باشد به زعم سازمان ملل كه بیسوادی راعدم یاد داشتن كامپیوتر ویك زبان خارجی دانسته محور كلیه فعالیتهابهره گیری از IT میبا شد وآموزش زبان انگلیسی نیز جهت تحقق این امرمد نظر قرار گرفته است.
10- هوشمند سازی مدرسه با بهترین امكانات نوین
 
نقشه سایت