اخبار/مقالات
آیین نامه ها و مقررات

آئین نامه انضباطی و تربیتی پیش دبستانی و دبستان پسرانه غیردولتی نیك اختر»

درنظام آفرینش انسان تنها موجودی است كه مسئول ومكلف شده است لذا ضرورتاً توانایی مسئولیت نیز در فطرت او نهفته است مسئولیت پذیری رابطه انسان را به خود ، اجتماع  و خداوند شكل می دهد و سبب رشد و پرورش هماهنگ او می گردد و این همان  چیزی است كه ما برای  پرورش فرزندانمان  به آن نیازمندیم . رعایت  انضباط یكی ازعوامل مقبولیت فرد درنظردیگران است كه این امرضمن ایجاد اعتماد به نفس امنیت  خاطر ، شادی  وآرامش روحی  یك  مسئله  اجتماعی  است كه منجر به حفظ حدود  مقررات در خانه ، مدرسه  و جامعه می گردد .لذا  انتظارداریم باعنایت هر چه دقیق تربه نكات زیرمحیطی مناسب برای پرورش عزیزانمان فراهم كنیم.

1- ساعت كار آموزشگاه از ساعت 7:30 دقیقه الی 13:30 تعیین شده است ازآنجایی كه یكی از اهداف مهم آموزش وپرورش روحیه نظم و انضباط می باشد ، دانش آموزان  بایستی رأس ساعت مقرر در كلاس حضور داشته باشند.

2- چنانچه دانش آموزی به عللی نتواند در ساعت مقرر در  مدرسه حضور یابد  علت غیبت یاتأخیر درساعات اولیه همان روز توسط ولی یا حضوری به اطلاع دفتر مدرسه برسد.

3- پیش ازپایان كارمدرسه به هیچ وجه اجازه خروج از مدرسه داده نمی شود .لطفاً در این زمینه با مدرسه همكاری  نمایید مگر در موارد استثنایی . بنابراین  درخواست مرخصی برای فرزندتان ننمایید.

4- برنامه  درسی  مدرسه  طوری تنظیم شده است  كه غیبت  یك روزه دانش آموز تأثیر بسزایی در  وضع  تحصیلی  وی خواهد  داشت و جبران  غیبت  به نحو  مطلوب تقریباً  امكان ناپذیر  است   لذا  غیبت  غیر موجه  موجب   محرومیت  از  این  مدرسه

 می گردد.

5- در صورت غیبت فرزندتان خواهشمندیم مراتب را از ساعت 7:30 الی 8:30 با شماره تلفن های 2447520 و 2560859 به اطلاع مدرسه برسانید.

6-نظارت مستمراولیاء برامورتحصیلی فرزندان موجب پیشرفت آنهاست . چنانچه به  هنگام نظارت  مطالبی به نظرتان برسد پس از مشورت با مربیان به  مورد اجرا بگذارید . در ضمن  برای هماهنگی و اتفاق  نظر  با اولیاء مدرسه حضور  یابید و در  جریان  وضع تحصیلی و اخلاقی فرزندتان قرار بگیرید.

7- پاسخ  مثبت  به دعوتنامه ها یی  كه جهت  شركت  درجلسات آموزشی و تربیتی ارسال  می گردد  و حضور به  موقع  و منظم  و فعال شما دراین جلسات می تواند در پیشرفت و بهبود وضع تربیتی و آموزشی دانش آموز مؤثر باشد .

8- خواهشمند است كه قبل از تنظیم  برنامه مسافرت برای فرزندتان  با اولیاء  مدرسه تبادل نظر بفرمایید در غیر این صورت  از  پذیرش  دانش آموزانی  كه در طول   سال  تحصیلی مسافرت كنند به دلیل غیر موجه معذوریم .

9- از رفتن به درب كلاس ها خودداری  فرموده و در صورت اضطرار به دفتر مدرسه مراجعه فرمایید.

10-اگر فرزند شما از سرویس استفاده نمی كند برای  بردن فرزند خود رأس ساعت  اعلام شده اقدام فرایید تا فرزندتان خسته نشود.

11-چنانچه  خسارت  و زیانی  از  طرف  فرزندتان  متوجه  اموال  مدرسه  یا  دیگر دانش آموزان شود درصورتی كه  با تشخیص اولیاء  مدرسه فرزند شما  مقصر باشد

پس ازاطلاع بلافاصله آن را جبران نمایید.

12- با نوشتن نام دانش آموز روی وسایل تحصیلی ولباس او از مفقود شدن یا عوض شدن آنها جلوگیری كرده و موجبات تشویش خاطر فرزندتان را از بین ببرید.

13- اصلاح و كوتاه نمودن موی سر دانش آموزان به صورت  مرتب ضروری  است.

14-پوشیدن لباس فرم دبستان برای دانش آموزان در طول سال تحصیلی الزامی است.

15- شركت  در جلسات  مجمع  عمومی ،  جلسات  آموزشی  و خانواده  به  جهت  اهمیت موضوعات مطروحه موجب امتنان خواهد بود.

16- رعایت وحفظ شئونات اسلامی برای  حضور والدین گرامی در  دبستان در  حد شئونات شرعی موجب امتنان خواهدبودوحضور شما با چنین شرایطی فرصت خدمت بیشتر برای خدمتگزاری به فرزندتان فراهم خواهد كرد.

17- چنانچه  فرزندتان به دلیل بیماری غایب باشدتا  بهبودی كامل جهت  جلوگیری از سرایت  بیماری  به دیگران  حضور  پیدا  نكند  و پس از بهبودی كامل  به  مدرسه مراجعه نماید.

18- مراقبت برای استفاده دانش آموز از رسانه های صوتی و تصویری ضروری است  و  چنانچه  مشاهده  گردد  دانش آموزی  به  استفاده   یا تعریف  فیلم های   نامناسب  مبادرت  ورزد این نوع رفتار در دستور كار شورای تربیتی مدرسه قرار خواهد گرفت و در صورت عدم توجه اولیاء می تواند موجب عدم پذیرش وی شود.

 «مؤثر ترین اثرات تربیتی در غیرمستقیم ترین روش های تربیتی است.»امام (ع)
 
نقشه سایت