اخبار/مقالات
تماس با ما
آدرس  پیش دبستان و دبستان نیک اختر دوره اول -کرمان خیابان بهمنیار(بیست متری نادر)- بهمنیار 8 (لاری نجفی 9) تلفن:32471663 -  32442293
 
آدرس دبستان دوره دوم - کرمان خیابان بهمنیار 4 تلفن:32442456 -32441277
 
آدرس متوسطه - خیابان امام جمعه 13 تلفن : 32443945
 
نقشه سایت